Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних гендерно-чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди в України. Модель “ПрофіГендер”

Україна є однією з найбільш уражених епідемією ВІЛ країн в Європі – понад 1% дорослого населення країни в даний час живе з вірусом імунодефіциту людини. «Рушійною силою» епідемії, як і раніше, залишаються споживачі(-ки) ін’єкційних наркотиків, більшість з яких завжди становили чоловіки. Однак, в даний час збільшилася кількість нових випадків ВІЛ-інфекції серед жінок, що вживають наркотики ін’єкційним шляхом (далі: жінок-СІН) – майже половина всіх випадків ВІЛ-інфікування в даній групі, і це число зростає.

 

Точна кількість жінок-СІН, які живуть з ВІЛ, невідома, почасти тому, що часто вони неохоче повідомляють про свою наркотичну залежність медичним працівникам(-цям). Ймовірно, що їх інфікування відбулося або парентеральним шляхом через вживання наркотиків, або статевим – під час сексу з чоловіком, який вживає ін’єкційні наркотики.

 

Дослідження, проведені в Україні і в світі показують, що чоловіки і жінки, що вживають ін’єкційні наркотики, стикаються з різними ризиками, а поведінка жінок-СІН пов’язана з більшою кількістю ризиків інфікування ВІЛ, в порівнянні з чоловіками. Жінки частіше схильні мати сексуальних партнерів, які вживають наркотики. Крім того, з біологічної точки зору жінки більш уразливі до передачі ВІЛ-інфекції, у порівнянні з чоловіками. Найчастіше жінки не вводять наркотики ін’єкційним шляхом самостійно, а потребують допомоги партнера. Саме ж вживання наркотиків часто пов’язане з сексуальними стосунками. Тому жінки більш схильні покладатися на чоловіка в питаннях знаходження і приготування наркотиків. Всі вищезазначені фактори підвищують уразливість жінок до ВІЛ. Прогалини у наданні гендерно-орієнтованих послуг в проектах зменшення шкоди створюють перепони на шляху до боротьби з епідемією.

 

Мета: забезпечення рівноправного доступу жінок до гендерно-чутливих та якісних послуг з профілактики та лікування ВІЛ-інфекції.

 

Цільові групи: жінки та їхні сексуальні партнери, які вживають ін’єкційні наркотики та не є охопленими профілактичними програмами.

 

Діяльність та завдання:

  • Розробити та впровадити гендерну політику, процедури та гендерно-чутливі послуги в діяльність організації задля досягнення технічної досконалості у впровадженні гендерно-чутливого підходу у програмах зменшення шкоди
  • Поінформувати та навчити персонал організації користуватися гендерною політикою, процедурами та впроваджувати гендерно-чутливі послуги
  • Розширити доступ жінок, що споживають ін’єкційні наркотики, та сексуальних партнерів СІН до основних послуг зменшення шкоди.

 

Дана діяльність впроваджується як пілотний проект за підтримки Expertise France 5% Initiative через МБФ “Альянс з громадського здоров`я” в Києві протягом 2016 року.