Kharkiv region

13/1, Dzerzhynskogo Street
Krasnopavlivka
Lozova region
Kharkiv region 
Ukraine
64622
 
Phone: +380 (67) 402-02-23
English